eaten-stop-motion

انیمیشن استاپ‌موشن خورده شده (eaten) زیر ذره بین

ما همه در حال خوردن و خورده شدن هستیم! این یک سفر سورئال به درون و بیرون است. در انیمیشنی که منطق داستانش بر این پایه قرار گرفته که درون...

یکشنبه 19 بهمن 1399 بدون نظر

زمستون داغه داغ!

تخفیف 43% شرکت در دوره آموزش استاپ موشن